Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasenka 744/30, 755 01 Vsetín; IČO: 75003198. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři (jako adresa zákazníka, popřípadě dodací adresa).
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (osobní data (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, číslo účtu, jméno firmy, IČ, DIČ), která jsou nezbytnou součástí objednávky a byla vyplněna během registrace, jsou považována za důvěrné a jsou chráněna proti zneužití. Tyto údaje o zákaznících nejsou sdělovány třetím osobám, vyjma těch, které jsou podstatné pro doručení objednávky Českou poštou (jméno, příjmení a adresa).

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději druhý pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo po přijetí platby (při platbě převodem).
 • E-shop AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě je zákazník vždy informován e-mailem, telefonicky popřípadě SMS zprávou.
 • V akutních případech zákazník může požádat o zrychlené vyřízení objednávky. Tuto žádost nejlépe vyplnit do „Poznámky“ před dokončením objednávky. Zboží bude odesláno Obchodním balíkem České pošty s doručením do 24 hodin (následující pracovní den po dni odeslání po celé ČR). K standardnímu poštovnému za tuto službu může být účtován příplatek 50,- Kč.
 • Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, celá objednávka je pozastavena a zákazník informován emailem o přibližném možném termínu odeslání celé objednávky. Popřípadě dojde k dohodě (nejlépe emailem) o rozdělení objednávky a odeslání více zásilek. Poštovné se v takovémto případě řeší individuálně dle konkrétních hodnot objednaného zboží.
 • Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce Ceny služeb a způsob platby.

IV. Nedoručené zásilky

 • Pokud je zásilka vrácena jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, a podobně.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu do 7 dnů od odeslání zprávy.
 • Jestliže zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, bude k celkové ceně zásilky znovu připočítáno balné a poštovné (v případě objednávky bez předchozího poštovného bude tentokráte zaúčtován).
 • Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme emailem.

V. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín a právním řádem platným v České republice.
 • Reklamační řád internetového obchodu AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.